Storlirennet 2020 - dato kommer...

Storlirennet 2020 - dato kommer...

36 km friteknikk fra Storlien til Meråker.
Turrennet som passer for alle. Velkommen!

ONLINE REGISTRATION - åpner 1.12.19

 

 

Løypen starter på Storlien, ved Storliens Högfjällshotell, helt til høyre på det øverste kartutsnittet. Riksgrensen passeres etter ca 5 km. Målgang i Grova Skisenter, helt til venstre på det nederste kartutsnittet.

Her kan du se kart med drikke- og matstasjoner inntegnet.

Kart over området: Statens Kartverk N1721-I Meråker 1:50 000

 

 

 

 

STORLIRENNET - 7530 MERÅKER - post@storlirennet.no
×